Rekonštrukcia za pomoci eurofondov:

  • miesto realizácie projektu: Hotel Čierny orol Rožňava
  • názov a stručný opis projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti Hotela Čierny orol jeho rekonštrukciou a modernizáciou
  • názov a sídlo prijímateľa: Ing. Siták Ľubomír, Mokrá Lúka 190
  • informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu: apríl 2009 až marec 2011
  • logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
  • odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.sacr.sk
  • výšku poskytnutého príspevku: 143 627,72 €

Hotel Čierny Orol Copyright © 2007 - 2022

All rights reserved | Wszelkie prawa zastrzeżone

Web & Design by:  inMAD Design